Cronjobs

Cronjob DirectAdmin Cronjob Cpanel Cronjob Plesk PHP Cronjob vragen

DirectAdminOnder "Advanced Tools" uit het hoofdmenu vindt u het "Cron Jobs" icoon.

Een cron job is een commando dat op een door u aangegeven tijdstip automatisch zal worden uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld elke maandagochtend een CGI-script wilt draaien, kunt u dat regelen via een cron job. U kunt kiezen voor minuut, uur, dag, maand en dag van de week (maandag t/m zondag, waarbij de nummers 0 of 7 de zondag aanduiden). Om een waarde weg te laten, vult u een asterisk (*) in:

In bovenstaand voorbeeld laten we updater.cgi elke dag uitvoeren om precies middernacht.

Meerdere tijdstippen duidt u aan door middel van komma's: 1,2,3 bijvoorbeeld, duidt op de minuten 1, 2 en 3.

Een bepaalde tijdspanne geeft u aan met een koppelteken: bijvoorbeeld 5-7 staat voor de minuten 5 t/m 7.

Tijdsintervallen geeft u aan door middel van een sterretje en een voorwaartse schuine streep: bijvoorbeeld */2 staat voor elke 2e minuut.

Door gebruik te maken van combinaties kunt u een zeer precies schema plannen. Bijvoorbeeld 1,5,11-15,30-59/2 staat voor: de minuten 1, 5, 11 to 15 en elke 2e minuut tussen 30 en 59.

Vergeet niet om wanneer u alle gegevens heeft ingevoerd te klikken op "Add" ("Toevoegen").

Zeer belangrijk is om bij command het volgende in te vullen:
/usr/local/bin/php -q -f /home/*gebruikersnaam*/domains/*domein.nl*/public_html/cronjob.php *

* Vervang hierbij: *gebruikersnaam* door je directadmin gebruikersnaam en *domein.nl* door je domeinnaam.

Voorbeelden:

minute - de waarde in minuten waarop de cronjob moet worden uitgevoerd. (* is elke minuut)
hour - de waarde in uren waarop de cronjob moet worden uitgevoerd. (* is elk uur)
day of month - de dag van de maand waarop de cronjob uitgevoerd moet worden. (* is elke dag)
month - de maand waarin de cronjob moet worden uitegevoerd (* is elke maand)
day of week - de dag van de week waarop de cronjob uitgevoerd moet worden (* is elke dag)


minute - 0
hour - 0
day of month - *
month - *
day of week - *
Dit geeft als resultaat dat de cronjob elke dag uitgevoerd wordt om 0:00

minute - *
hour - *
day of month - *
month - 10
day of week - 1
dit geeft als resultaat dat de cronjob elke minuut uitgevoerd wordt, maar wel met de beperking dat het de 10e maand moet zijn en alleen op maandag.

minute - 14
hour - 30
day of month - 1
month - *
day of week - *
dit geeft als resultaat dat de cronjob elke 1e dag van de maand om 14:30 uitgevoerd wordt ongeacht de maand of dag van de week.